Veroton varasto

Veroton varasto

Veroton varasto mahdollistaa suorittamaan toimenpiteitä valmisteverollisilla tavaroilla (alkoholi, tupakka).

Maahantuova asiakas saa verottoman varaston avulla suunnitella valmisteverojen maksamisajan tarpeen mukaisesti. Maasta vievä asiakas saa verottoman varaston avulla suorittaa tuotteilla lisätoimenpiteitä kuten veromerkinnät, kyltitys yms.

Euroopan yhteisön sisäinen valmisteverollisten tuotteiden liikkuminen voi tapahtua vain verottomien varastojen välillä ja asiakirjoja voi samoin laatia vain verottoman varaston pitäjä. Valmisteverollisen tavaran saapuessa yhteisön ulkopuolisista maista ja nopean selvityksen voi suorittaa myös tulliasioitsija. Tarjoamme Sinulle kaikkia tarvittavia valmisteverollisten tuotteiden selvityspalveluita.

Valmisteverollisten tavaroiden (alkoholi, tupakka) myynnissä, valmistuksessa ja välityksessä tarvitset valmisteveroasiakirjoja (selvitykset, lähetysluettelot – EAD, AAD). Selvittäjillämme on pitkäaikainen kokemus ja kaikki tarvittavat lisenssit ollakseen Sinulle luotettavina kumppaneina. Lähetät meille vain tavaraan liittyvät asiakirjat, niin me otamme koko valmisteveroa koskevan asioinnin hoitaaksemme.

Verottoman varaston toimenpiteet ovat seuraavat:

Tavaran vastaanotto
 • tarkastamme määrät
 • asetamme tavarat lavoille
Tavaran varastointi
 • seuraamme eräperusteisesti tavaran liikkeitä (FIFO-, FEFO-menetelmät)
 • inventointi
 • mahdollistamme varastotilanteen ja liikkumisen näkyvyyden asiakasverkossamme
Tilausten käsittely
 • kokoamme tavaran
 • mahdollistamme myyntiraportit
 • laadimme lähetysluettelot
Lisäarvotyöt
 • kyltitys
 • pakkaamme uudelleen
 • liimaamme valmisteveromerkit
 • teemme puolestasi MAIS-selvityksen
 • liimaamme (EU:n jäsenmaiden alkoholi) Venäjän veromerkit
 • tarkastamme pakkauksen kunnon
Tavaran luovutus

Valmisteveroasiakirjojen laatiminen